25 feb / 2020

Uppvärmning

Först var tanken att elda med pellets, men det kräver underhåll och är inte helt bekymmersfritt, om någonting nu kan vara det. Tanken föll sedan på bergvärme istället, vilket blir ganska självklart när man förstår vilka förutsättningar som finns i området, där vi har berg direkt i dagen.

För att ta hänsyn även till befintlig bostad, där värmen idag är direktverkande el, beslöt vi att dimensionera även för detta. Likaså har vi tänkt att undvika att i den befintliga bostaden ha någon varmvattenberedare. Av den anledningen har vi lagt en kulvert mellan nybygget och den gamla bostadsdelen, där vi kan köra både värme och varmvatten m.m.

Målet i slutändan är att bli så självförsörjande som möjligt ur ett energi-perspektiv.

Mer information om produkter, materialval och dimensionering mm. kommer täckas in i flera artiklar längre fram.

24 feb / 2020

Första grundläggningen

Inför att gjuta den första grunden, så var det ett hyfsat stort förberedelsearbete gällande att flytta sten, få marken jämn och sedan dränerad. Samtidigt passade vi också på att göra iordning vår egen lilla väg, för att den skulle klara av belastningen med både tunga maskiner och alla leveranser med byggmaterial.

Det kan inte nog understrykas hur betydelsefullt det är att ha människor man litar på och som man vet gör ett bra jobb. I detta fallet gällande allt markarbete, så vill jag passa på att omnämna samarbetet med Martin Svenssons Markservice AB. Exceptionellt kompetenta måste jag påstå. De har också haft en mycket stor betydelse i ett större fiberprojekt som jag varit delaktig i på Österlen.

23 feb / 2020

Avlopp

Då det saknas möjligheter att ansluta till kommunalt avlopp, har vi i flera år använt oss av en s.k. trekammarbrunn med en infiltrationsbädd. Då det var dags att göra om hela avloppslösningen vi hade, så fick vi tips av några grannar som berättade om en bra lösning som kallas för ”markbädd-på-burk”. Vi hade redan tittat på en hel del olika reningsverk m.m., men i princip det mesta kräver underhållsavtal m.m., varför vi valde att göra som våra grannar.

Vi tog kontakt med Brunns & Energiborrning Sk Tranås AB som är återförsäljare för AB Evergreen Solutions s.k. ”Markbädd på burk”.

Det blev en ny större trekammarbrunn och denna ”markbädd” är i form av en tank med ett lite speciellt innehåll.

En helt annan utmaning i sammanhanget var att källardelen på nybygget låg på baksidan av tomten och därmed i praktiken med bakfall på avloppsledningen. Inte så bra, men en enkel lösning på problemet var en pumpbrunn som med automatik pumpar upp avloppsvattnet till rätt nivå, för att kunna nå trekammarbrunnen.

Det blev utfört ett förstklassigt arbete och med en makalöst bra och enkel lösning på avloppsproblemet!

22 feb / 2020

Bygglov

Att få bygglov kan vara ett projekt i sig själv. Ritningar ska tas fram, grannar ska få yttra sig, och sedan ska beslut fattas i byggnadsnämnden. Efter detta ska sedan all dokumentation fram med brandskydds-dokumentation, energiberäkningar, konstruktionsberäkningar, VA-ritningar etc. innan ett startbesked kan lämnas. Vi byggde på den mest olämpliga platsen man kunde tänka sig, p.g.a. bland annat att vi skulle hålla nere antalet byggnader på tomten. Hade det varit en jordbruksfastighet, hade regelverket sett helt annorlunda ut. Marken som är på ca 1 ha, har en gång i tiden brukats av min farfar i hans jordbruk, men marken köptes ifrån av min far och gjordes om till en villafastighet 1968.

Anledningen till att vi fick spränga var att vi skulle bygga i en sluttning, där vi behövde utrymme för en källare. Det var även berg som behövde jämnas av runtomkring. Hur många laddningar som behövdes är jag osäker på, men det var väldigt många. När allt var sprängt, vilket tog cirka två dagar, så flyttades också all sprängsten till en plats på tomten för att inte vara i vägen. För egen del kom givetvis tankarna på vart vi skulle göra av all sprängsten… Det var kopiösa mängder, tyckte jag.

Men tro mig, all den här sprängstenen har varit oerhört värdefull och vi hade behövt mer för att fylla ut.

19 feb / 2020

Spränga sten…

Bara denna delen var ju ett stort projekt i sig själv. Bara att få tag på någon som kunde göra jobbet var en intressant utmaning. Men jag kan ge de som vill ha en rekommendation kring vem man ska anlita, att anlita någon som verkligen sysslar mycket med detta område. De har störst erfarenhet och det kommer också att kosta dig betydligt mindre pengar. Fundera på vilka platser inom en radie på kanske 30 mil från där du bor, var det finns mest sten… För min del som bor i Skåne, så insåg vi snabbt att i både Blekinge och Småland finns det betydligt mer berg. Sagt och gjort… vi anlitade en firma från Småland som kunde det de ska, och de t.o.m. kunde spränga alldeles intill en husvägg utan bekymmer. Otroligt imponerande och jag är supernöjd med resultatet!

Att gå år ut och år in och bara drömma om att göra saker, det är inte min grej. Min filosofi har alltid varit att ”om du ska göra något, så gör det ordentligt, annars låt bli”. Inga halvmesyrer här inte! Alla som känner mig kan intyga, att precis så är det! Tänker man så, så får man oftast lön för mödan.

Efter att ha suttit i ett hus som verkligen blev väldigt fint med åren, så insåg jag bara mer och mer att det saknades ett utrymme för att jag skulle få vara kreativ. Ett utrymme där man kunde få använda händerna för att skapa helt enkelt. Huset blev för litet av den anledningen.

Planerna tog form för några år sedan, kring vad vi ville bygga för något. Vi tog därför hjälp av en fantastiskt duktig arkitektfirma, Senn Arkitekter AB. Med våra idéer kring vad som borde finnas, ritade de ihop drömprojektet till oss.

Efter att vi fick bygglov och startbesked, kunde vi dra igång…