22 feb / 2020

Bygglov

Att få bygglov kan vara ett projekt i sig själv. Ritningar ska tas fram, grannar ska få yttra sig, och sedan ska beslut fattas i byggnadsnämnden. Efter detta ska sedan all dokumentation fram med brandskydds-dokumentation, energiberäkningar, konstruktionsberäkningar, VA-ritningar etc. innan ett startbesked kan lämnas. Vi byggde på den mest olämpliga platsen man kunde tänka sig, p.g.a. bland annat att vi skulle hålla nere antalet byggnader på tomten. Hade det varit en jordbruksfastighet, hade regelverket sett helt annorlunda ut. Marken som är på ca 1 ha, har en gång i tiden brukats av min farfar i hans jordbruk, men marken köptes ifrån av min far och gjordes om till en villafastighet 1968.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *