25 feb / 2020

Uppvärmning

Först var tanken att elda med pellets, men det kräver underhåll och är inte helt bekymmersfritt, om någonting nu kan vara det. Tanken föll sedan på bergvärme istället, vilket blir ganska självklart när man förstår vilka förutsättningar som finns i området, där vi har berg direkt i dagen.

För att ta hänsyn även till befintlig bostad, där värmen idag är direktverkande el, beslöt vi att dimensionera även för detta. Likaså har vi tänkt att undvika att i den befintliga bostaden ha någon varmvattenberedare. Av den anledningen har vi lagt en kulvert mellan nybygget och den gamla bostadsdelen, där vi kan köra både värme och varmvatten m.m.

Målet i slutändan är att bli så självförsörjande som möjligt ur ett energi-perspektiv.

Mer information om produkter, materialval och dimensionering mm. kommer täckas in i flera artiklar längre fram.