24 feb / 2020

Första grundläggningen

Inför att gjuta den första grunden, så var det ett hyfsat stort förberedelsearbete gällande att flytta sten, få marken jämn och sedan dränerad. Samtidigt passade vi också på att göra iordning vår egen lilla väg, för att den skulle klara av belastningen med både tunga maskiner och alla leveranser med byggmaterial.

Det kan inte nog understrykas hur betydelsefullt det är att ha människor man litar på och som man vet gör ett bra jobb. I detta fallet gällande allt markarbete, så vill jag passa på att omnämna samarbetet med Martin Svenssons Markservice AB. Exceptionellt kompetenta måste jag påstå. De har också haft en mycket stor betydelse i ett större fiberprojekt som jag varit delaktig i på Österlen.

23 feb / 2020

Avlopp

Då det saknas möjligheter att ansluta till kommunalt avlopp, har vi i flera år använt oss av en s.k. trekammarbrunn med en infiltrationsbädd. Då det var dags att göra om hela avloppslösningen vi hade, så fick vi tips av några grannar som berättade om en bra lösning som kallas för ”markbädd-på-burk”. Vi hade redan tittat på en hel del olika reningsverk m.m., men i princip det mesta kräver underhållsavtal m.m., varför vi valde att göra som våra grannar.

Vi tog kontakt med Brunns & Energiborrning Sk Tranås AB som är återförsäljare för AB Evergreen Solutions s.k. ”Markbädd på burk”.

Det blev en ny större trekammarbrunn och denna ”markbädd” är i form av en tank med ett lite speciellt innehåll.

En helt annan utmaning i sammanhanget var att källardelen på nybygget låg på baksidan av tomten och därmed i praktiken med bakfall på avloppsledningen. Inte så bra, men en enkel lösning på problemet var en pumpbrunn som med automatik pumpar upp avloppsvattnet till rätt nivå, för att kunna nå trekammarbrunnen.

Det blev utfört ett förstklassigt arbete och med en makalöst bra och enkel lösning på avloppsproblemet!

22 feb / 2020

Bygglov

Att få bygglov kan vara ett projekt i sig själv. Ritningar ska tas fram, grannar ska få yttra sig, och sedan ska beslut fattas i byggnadsnämnden. Efter detta ska sedan all dokumentation fram med brandskydds-dokumentation, energiberäkningar, konstruktionsberäkningar, VA-ritningar etc. innan ett startbesked kan lämnas. Vi byggde på den mest olämpliga platsen man kunde tänka sig, p.g.a. bland annat att vi skulle hålla nere antalet byggnader på tomten. Hade det varit en jordbruksfastighet, hade regelverket sett helt annorlunda ut. Marken som är på ca 1 ha, har en gång i tiden brukats av min farfar i hans jordbruk, men marken köptes ifrån av min far och gjordes om till en villafastighet 1968.