24 feb / 2020

Första grundläggningen

Inför att gjuta den första grunden, så var det ett hyfsat stort förberedelsearbete gällande att flytta sten, få marken jämn och sedan dränerad. Samtidigt passade vi också på att göra iordning vår egen lilla väg, för att den skulle klara av belastningen med både tunga maskiner och alla leveranser med byggmaterial.

Det kan inte nog understrykas hur betydelsefullt det är att ha människor man litar på och som man vet gör ett bra jobb. I detta fallet gällande allt markarbete, så vill jag passa på att omnämna samarbetet med Martin Svenssons Markservice AB. Exceptionellt kompetenta måste jag påstå. De har också haft en mycket stor betydelse i ett större fiberprojekt som jag varit delaktig i på Österlen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *